Medivita medycyna pracy Warszawa mokotów. Badania w 1 dzień. Bez kolejek. Promocyjne ceny.

Specjalna oferta dla przyszłych studentów!

Oferujemy badania lekarskie dla kandydatów do szkół wyższych z wydaniem orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania studiów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2014 r.).

Proponujemy obniżone ceny (w zależności od wymaganego typu badania):

I. Wydanie zaświadczenia lekarskiego przez lekarza orzecznika – 70 zł

II. Wydanie  zaświadczenia lekarskiego + badanie EKG (jeśli wymagane do wydania orzeczenia) – 80 zł

III. Wydanie zaświadczenia lekarskiego po konsultacji okulistycznej (jeśli wymagana do wydania orzeczenia) – 135 zł

IV. Wydanie zaświadczenia lekarskiego po konsultacji okulistycznej i neurologicznej lub laryngologicznej  (jeśli wymagane do wydania orzeczenia) – 160 zł

V. Dodatkowo obniżone ceny badań analitycznych (jeśli wymagane do wydania orzeczenia):

  • morfologia – 5 zł
  • próba wątrobowa – 5 zł
  • bilirubina – 5 zł