Badania psychotechniczne w pełnym zakresie dla kierowców!

Wykonujemy badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, kierowców amatorów, instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów oraz kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy przez policję w wyniku:

  • przekroczenia dopuszczalnej liczby 24 punktów karnych
  • prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków
  • spowodowania wypadku drogowego, w którym byli rani lub zabici

Wykonujemy również badania dla osób:

  • ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem
  • osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
  • operatorów wózków widłowych, operatorów sprzętu budowlanego i operatorów maszyn i urządzeń
  • osób do pracy na wysokości oraz do prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Badania psychotechniczne odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej. W ich zakres wchodzą:

  • testowe badanie cech osobowości
  • testowa ocena sprawności intelektualnej i funkcji poznawczych
  • aparaturowe badania sprawności psychofizycznej

Badania przeprowadzane są przy użyciu nowoczesnych urządzeń pomiarowych.
Badanie w ciemni to przeżytek – „nie zamykamy ludzi w szafie”, co znacząco podnosi komfort badania 🙂

Po przeprowadzonym badaniu następuje omówienie jego wyników oraz wydanie orzeczenia.
Gwarantujemy: oszczędność czasu, przyjazną atmosferę i profesjonalną obsługę.