Medycyna dla sportowców! Lekarze specjaliści!

Zapraszamy sportowców oraz osoby, zamierzające podejmować sportowe wyzwania!

Wydajemy orzeczenia lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, zgodnie z przepisami, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 14 kwietnia 2011.

Wykonujemy badania lekarskie oraz badania specjalistyczne, niezbędne do wydania orzeczenia o Twoim stanie zdrowia.

Oceniamy zdolność do uczestnictwa w regularnych treningach i zawodach.

Przeprowadzenie takich badań ułatwi Ci bardziej bezpieczne uprawianie sportu, bez ryzyka podejmowania obciążeń, przekraczających Twoje możliwości.

Ponadprzeciętny wysiłek organizmu, związany z uprawianiem sportu, powinno poprzedzać badanie lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej.

W naszych czasach podejmowanie aktywności fizycznej stało się modne i popularne. To bardzo dobrze. Dotyczy to również aktywności o charakterze quasi-ekstremalnym, jak uczestnictwo w długodystansowych biegach, typu maratony i półmaratony, albo wysokogórskie wyprawy.

Jednak zanim przystąpisz do treningów i wystartujesz w biegu długodystansowym, sprawdź, czy Twój organizm jest zdolny do takiego wysiłku. To nie jest przecież wcale takie oczywiste!

Przeprowadź wszechstronne badania specjalistyczne i diagnostyczne. Badania te powinny obejmować:

– pomiary antropometryczne

– badania elektrokardiograficzne

– badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu

– badanie odczynu opadania krwinek czerwonych

– badanie morfologii krwi obwodowej

– oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi

– badanie ortopedyczne

– konsultację stomatologiczną

– konsultację laryngologiczną

– konsultację okulistyczną

– konsultację neurologiczną

– badanie elektroencefalograficzne

– badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa

– badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa

– badanie spirometryczne.

Niech Cię nie przeraża ta ilość niezbędnych badań. Wszystkie wykonasz u nas w przychodni lub we współpracujących placówkach pod nadzorem i kontrolą naszego lekarza specjalisty, który na podstawie wyników tych badań, wyda orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.

Zapraszamy przyszłych i obecnych sportowców. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zapraszamy z opiekunami!